Peuteropvang

pedagogisch beleid

Een printbare versie (PDF) van ons beleidsplan is hier te downloaden. Om deze te kunnen lezen op uw computer moet u in het bezit zijn van Adobe Acrobat Reader. Deze kunt u hier downloaden.

pedagogisch beleid

  • Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Harlekijn Opvang en Dienstverlening BV. Vanaf 2017 is er meer dan 1 locatie onder ons houderschap. Ons pedagogisch plan is onze basis. Dit willen we in alle locaties gelijkwaardig uitdragen. De locaties zijn:
  • Peuteropvang Harlekijn op locatie De Groene Oase in Maasland
  • Peutercentrum Inimini op locatie de Jozefschool in Schipluiden
  • Peutercentrum De Kanjers op locatie Het Lint in Den Hoorn

Dit document is een beschrijving van onze pedagogische visie en uitgangspunten voor het werken met peuters van 1,5 tot 4 jaar.

Ons pedagogisch beleidsplan gaat in op onze manier van werken, welke methodes we gebruiken en waarom we dit doen en wat de visie daarachter is.

Op onze locatie en in de houding en het handelen van de pedagogisch medewerker is zichtbaar waar wij voor staan. Kinderen krijgen de kans en ruimte zich spelenderwijs te ontwikkelen op een voor hen emotioneel veilige plek.

Die plek bieden wij hen door onze houding en ons handelen te blijven afstemmen op behoeften van kinderen. In onze pedagogische acties staat het kind centraal.

Het plan maakt duidelijk wat ouders van ons mogen verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit plan het uitgangspunt voor de beroepshouding en het pedagogisch handelen. Het is ook een inspiratiebron voor onze manier van werken. Alle medewerkers kennen het beleid en geven dat vorm met behoud van hun eigen pedagogische kwaliteiten. Om dit te bereiken blijven we kritisch naar onze manier van werken, zodat we onze organisatie en ons pedagogisch handelen voortdurend verbeteren.

Daarnaast zullen wij jaarlijks een interne review van dit plan doen om na te gaan of tussentijdse wijzigingen wenselijk zijn. Tevens zullen wij de Oudercommissie jaarlijks om een review vragen met hetzelfde doel. Mochten zich omstandigheden voordoen die wijziging van het plan vereisen zullen wij deze conform onze review procedure verwerken en via onze distributie procedure allen belanghebbenden hiervan op de hoogte stellen.

Ik ben dankbaar dat ik de directie mag voeren over dit mooie bedrijf. Ons team vormt jaren van ervaring en heeft ook aanvulling van nieuwe collega’s en belangrijke ontwikkelingen. Daarbij is ons gebouw met “Groene Schoolpleinen” een unieke plek, waar wij met veel trots en plezier mogen zijn. Wij willen met het supporterschap van Cittaslow dit ook benadrukken. Dit willen wij uitdragen naar al onze locaties nu en in de toekomst. Ik hoop dat u als ouders / verzorgers net zo’n fijn gevoel heeft bij onze peuteropvang. Ik sta altijd open voor verbeteringen, dus aarzel niet om mij aan te spreken en een gesprek aan te gaan.

Sander van Steekelenburg

Directeur

Harlekijn Opvang en Dienstverlening

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie Peutercentrum De Kanjers
Registratienummer Landelijk Register: 152065246

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(Het Lint)
Achterdijkshoorn 10
2635 MK Den Hoorn
telefoon: 06-42992561 (8:30 – 12:00 uur)
peutercentrum@kanjersdenhoorn.nl
www.kanjersdenhoorn.nl

Nieuwsbrief

Twitter

  • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
  • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
  • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven